Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η εταιρεία έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ISO 9001 ,ISO 14000 ,ISO 45001.

ISO 9001:2015

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

ISO 14001:2015

Με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

ISO 45001:2018

Με σκοπό την διατήρηση υψηλών δεικτών υγείας & στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας.

ΕΣΠΑ ESPA