Οργανωτική Δομή

Χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι το ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα που ακολουθεί, αξιολογώντας γρήγορα και σωστά τα δεδομένα των πελατών της λαμβάνοντας κατάλληλες αποφάσεις για την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει.

02_ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ_ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ