Ιστορική Αναδρομή

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2016 από τον Ματθαίο Μιχάλαρο του Ιερόθεου και αποτελεί προσδοκώμενη εξέλιξη της ‘’Μ.ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ’’.

Η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται κυρίως στους κλάδους:

 • Κατασκευής/Διαχείρισης Η/Μ Έργων σε Βιομηχανικές και Ενεργειακές Μονάδες
 • Κατασκευής Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Πινάκων Μ.Τ./Χ.Τ. ,Αυτοματισμού
 • Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών Μ.Τ./Χ.Τ. και Έκδοση Πιστοποιητικών Μέτρησης
 • Μελέτης Η/Μ Εφαρμογών

Το 2022, στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης, έχοντας την απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία εμπλούτισε τις δραστηριότητες της παρέχοντας επιπλέον:

 • Υπηρεσίες σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
 • Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΑΤΕΧ
 • Σεμινάρια Τεχνικής Κάλυψης

Η εγγύηση της εταιρείας για την υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών σε χρόνο-ποιότητα και κόστος συνίσταται από:

 • τη συνέπεια
 • την πολυετή εμπειρία
 • την επαγγελματική υπόσταση
 • την οργάνωση
 • τις πολύπλευρες ικανότητες των στελεχών της

Σήμερα η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ είναι μια υγιής επιχείρηση με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά.

Η παροχή αξιόπιστων τεχνικών και κατασκευαστικών προτάσεων, ο σύγχρονος εξοπλισμός της, η παράδοση έργων υψηλής ποιότητας εντός συμβατικών χρόνων και προϋπολογισμών, κατέστησαν την ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ ανταγωνιστική δύναμη στην αγορά.
ΕΣΠΑ ESPA