Εξοπλισμός

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ διαθέτει σύγχρονο σταθερό και κινητό εξοπλισμό για τα έργα που αναλαμβάνει.

Βασική πολιτική της εταιρείας είναι η συντήρηση του εξοπλισμού της, για αυτό το λόγο διαθέτει εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης των συντηρήσεων του εξοπλισμού της.

Ο εξοπλισμός της εταιρείας διαρκώς ανανεώνεται και συμπληρώνεται ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια εκτέλεση στα έργα της.

Ενδεικτικός Εξοπλισμός

  • Γραφεία με σύγχρονο εξοπλισμό για την γρήγορη λήψη και ανάλυση δεδομένων σχετικά με το έργο που αναλαμβάνουμε.
  • Isoboxes και containers για την οργάνωση εργοταξίων στο έργο που αναλαμβάνουμε.
  • Οχήματα μηχανικής ανύψωσης.
  • Οχήματα υλικών κατασκευής.
  • Οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
  • Σταθερό και κινητό εξοπλισμό δια την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνουμε.
  • Μελετητικά Προγράμματα.
  • Όργανα Μέτρησης Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
ΕΣΠΑ ESPA