Δραστηριότητες

Ακολουθούν ενδεικτικά μερικά έργα που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει η εταιρεία μας.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, AVIN OIL, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2019
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΕΧ, MOTOR OIL, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2020 έως και σήμερα 
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χ.Τ. ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ,ΑΘΗΝΑ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HD 384, 2020 
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χ.Τ. ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AVIN OIL,ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HD 384, 2020
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Τ. ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AVIN OIL,ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HD 384, 2020
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΕΧ, AVIN OIL, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ GASOIL ΣΤΟ PS12, MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2012
 • RELU 6257-9-HO U-2600 MTBE CONVERSION TO ETBE, MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2018
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LSS & ALARM PANELS, ΑΒΒ, ΕΛΠΕ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 2018
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ , MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2018-2020
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TURN AROUND FCC, MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2019
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΔΜΗΕ, MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2019
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 2021, MOTOR OIL HELLAS, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2021

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HEAT TRACING, ΚORINTHOS POWER, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2019
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚORINTHOS POWER, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2020
 • ΕΓΚΑTAΣΤΑΣΗ SOLENOID PANEL DLN, ΚORINTHOS POWER, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2021
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚORINTHOS POWER, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 2021

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙKΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΗΛΑΚΙ, 2012-2022
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ BIG BAGS , ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΗΛΑΚΙ, 2013
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, 2017
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΗΛΑΚΙ, 2017
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 4 BBT’s ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, 2018
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΤΡΑ, 2020
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 2020
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ BMS, ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. , ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ./Χ.Τ. & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3x630A ,CYCLON ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,2012
 • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Υ/Σ 20Kv ,L.P.C. ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ,2012
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ MCC ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΤ6, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΒΟΛΟΣ, 2019
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3x630A ,ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ,ΑΘΗΝΑ,2021
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΖΥΘΟΒΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 3x1400A ,ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ,ΑΘΗΝΑ,2022
ΕΣΠΑ ESPA