Ανθρώπινο Δυναμικό

Κινητήρια δύναμη για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας αποτελούν οι άνθρωποί της.
Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους φροντίζουμε στην διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία δίνει έμφαση στην εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού με συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων προσόντων και ικανοτήτων τους.

Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται διαρκώς και σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων μας τόσο σε θέματα υγείας και ασφάλειας αλλά και σε τεχνικά θέματα ώστε να αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία.

Η εταιρεία ακολουθεί εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης και εκπαίδευσης με σκοπό την βελτίωση της και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της.

Το ευέλικτο τμήμα της εταιρείας μας στελεχώνεται από:

  • Διοικητικό Προσωπικό
  • Επιστημονικό Προσωπικό
  • Τεχνικό Προσωπικό

Περαιτέρω ανάγκες της εταιρείας καλύπτονται από εξωτερικούς συνεργάτες.

ΕΣΠΑ ESPA