20 χρόνια εμπειρίας
στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
20 χρόνια εμπειρίας
στα συστήματα αυτοματισμού και την κατασκευή πινάκων
20 χρόνια
στην υπηρεσία του ηλεκτρισμού και της ανάπτυξης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ είναι μια σύγχρονη κατασκευαστική εταιρεία.
Η πολύχρονη εμπειρία της, η επαγγελματική της υπόσταση, η οργάνωση αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη ανάδειξη της στην αγορά προσδίδει σε αυτήν το κύρος αλλά και την αξιοπιστία σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει , με απώτερο σκοπό την άμεση και πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

ΣΤΟΧΟΣ

Η διατήρηση της ποιότητας καλύπτοντας άμεσα και πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

ΟΡΑΜΑ

Οι άνθρωποι μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη μας. Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση τους, την ασφάλεια στην εργασία τους και την τήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε και στα ποιο απαιτητικά έργα που αναλαμβάνουμε.

ΑΞΙΕΣ

Μια από τις βασικές μας αξίες είναι η δημιουργία άριστων ανθρώπινων σχέσεων σεβασμού μεταξύ εμάς και των πελατών μας . Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ πιστεύει ότι μέσα από αυτές τις αμοιβαίες σχέσεις διατηρούνται μακροχρόνιες συνεργασίες οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

0
ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
0
ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ
0
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
0 +
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπηρεσίες

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης, επιθεώρησης , κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων αυτοματισμού και οργάνων , σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Μας εμπιστεύονται

ΕΣΠΑ ESPA