Η  “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” φροντίζει για την συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της σε νέες τεχνολογίες και νέες δραστηριότητες. Επίσης, η εταιρία φροντίζει ώστε το προσωπικό της να εργάζεται πάντα ακολουθώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και διασφάλισης της ποιότητας κατασκευής.

Χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι το ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα που ακολουθεί, διαθέτοντας :

  • Επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό
  • Γραφείο και λογιστήριο, πλήρως εξοπλισμένα με Η/Υ τελευταίας γενιάς και οργανωμένα για τη σωστή και γρήγορη αξιολόγηση των δεδομένων, την διεκπεραίωση εργασιών και τη λήψη αποφάσεων
  • Το προσωπικό της εταιρείας αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου που αναλαμβάνει.