Περιβάλλον

 

Η “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει από τα πιο μικρά (π.χ. οικοδομή), μέχρι και τα πιο μεγάλα (π.χ. διυλιστήριο).

Βασικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη και επιτυχής εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την περιβαλλοντική πολιτική που την διέπει από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της.

Η εταιρεία στην μακροχρόνια πορεία της ακολουθεί πάντα ασφαλείς πρακτικές για το περιβάλλον και την υγιεινή του χώρου όπου εργάζεται, με βάση πάντα τη νομοθεσία. Για την “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ”, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους πιο βασικούς άξονες εκτέλεσης των έργων της, έχοντας δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση και την βιωσιμότητά του.


Οργάνωση, Εξειδίκευση, Αξιοπιστία, Πολύχρονη Εμπειρία