Πελάτες

Πελάτες της “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” είναι μεγάλες βιομηχανίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

 

 

 

καθώς και η Α.Τ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., το Γ.Ν. Αττικής "ΚΑΤ", ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ,ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,ο Δήμος Μεγάρων και πολλοί ιδιώτες.