Έργα


Η “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” έχει αναλάβει και συνεχίζει να αναλαμβάνει έργα, με το κύρος και την αξιοπιστία που την χαρακτηρίζει.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τα εκτελεσθέντα έργα και τα έργα σε εξέλιξη.

 

“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει κάθε χρόνο πληθώρα μικρών και πολύ μικρών έργων, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της.


Οργάνωση, Εξειδίκευση, Αξιοπιστία, Πολύχρονη Εμπειρία