Ασφάλεια

 

Η “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ  δραστηριοποιείται συνήθως σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας (Διυλιστήρια, Βιομηχανίες, κλπ). Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως προσεχτική σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.

Βασικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη και επιτυχής εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια εργασίας του προσωπικού της.

Η εταιρεία στην μακροχρόνια πορεία της έχει αναλάβει και έχει εκτελέσει επιτυχώς πολλά και πολύπλοκα έργα υψηλής επικινδυνότητας, ακολουθώντας πάντα ασφαλείς πρακτικές και κανόνες υγιεινής με βάση τη νομοθεσία.


Οργάνωση, Εξειδίκευση, Αξιοπιστία, Πολύχρονη Εμπειρία